Katalogi, targi, prezentacje, marketing, dystrybucja.
Kontakt

Kontakt

Katarzyna Śliwa Kierownik Działu Sprzedaży k.sliwa@montemmedia.pl 504 743 341 Katarzyna Bereziuk k.bereziuk@montemmedia.pl 516 518 739 Natalia Gajewska n.gajewska@montemmedia.pl 798 021 373 Mariola Szynalewska m.szynalewska@montemmedia.pl 516 570 465 Magdalena Adamska m.adamska@montemmedia.pl 518 654 007 Izabela Gasińska i.gasinska@montemmedia.pl 516 576 115 Kamila Jeleń k.jelen@montemmedia.pl 518 654 007 Małgorzata Radzik m.radzik@montemmedia.pl 516 565 874 Danuta Dettloff d.dettloff@montemmedia.pl 516 533 925 Aleksandra Gąsiorowska a.gasiorowska@montemmedia.pl 516 547 471
WIĘCEJ
Izabela Niedziałkowska Koordynator Działu Graficznego i.niedzialkowska@montemmedia.pl 518-652-385 Dawid Szynalewski Creative Graphic Designer/DTP Operator d.szynalewski@montemmedia.pl
WIĘCEJ
Sara Duszyńska Specjalista do spraw Promocji i Marketingu s.duszynska@montemmedia.pl 516-542-893 Adrianna Pasternak Specjalista do spraw Promocji i Marketingu a.pasternak@montemmedia.pl  516-542-893
WIĘCEJ
Dział Księgowy księgowosc@montemmedia.pl k.sliwa@montemmedia.pl a.grzybowska@montemmedia.pl Tel. 504 743 341 Tel. 516 557 597
WIĘCEJ
Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy "RODO". W tym dniu zmianie ulegnie Polityka Prywatności firmy Montem Media Sp. z o.o.
WIĘCEJ
Regulamin współpracy z firmą Montem Media Sp. z o.o. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portali internetowych należących do firmy Montem Media Sp. z o.o. oraz ofert przedstawianych w publikacjach drukowanych. §1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych należących do firmy Montem Media Sp. z o.o. oraz ofert przedstawianych w publikacjach drukowanych. Poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego Regulamin staje się integralną częścią zawartej Umowy o emisje reklamy (reklam) lub innych świadczeń reklamowych. 2. Właścicielem serwisów i wydawcą publikacji drukowanych jest Firma Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na ulicy Leszczynowej 10f zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000607654. 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: Firma Montem Media lub Operator – Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Leszczynowa 10f zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000607654. Serwis internetowy – strony www należąca do Firmy Montem Media. Zamawiający lub Klient – spółka, osoba posiadająca działalność gospodarczą, osoba fizyczna przesyłająca zamówienie zamieszczająca treści informacyjne i promocyjne w serwisach internetowych i/lub publikacjach drukowanych. Materiał informacyjny – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane Firmie Montem Media za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające być zamieszczone na portalach i/lub w materiałach drukowanych. Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane Firmie Montem Media za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone na portalach i/lub publikacjach drukowanych. Zamówienie - przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną, faxem, listem lub sms-em zakupu usługi lub produktu sprzedawanego przez Firmę Montem Media za cenę wskazaną w potwierdzeniu zakupu wysłanym do klienta przez pracownika Firmy Montem Media. Zamówienie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz słowo potwierdzające zakup produktu lub usługi. 4. Korzystanie z Serwisów internetowych w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Firmy Montem Media. 5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisów internetowych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. 6. Firma Montem Media nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisach internetowych i publikacjach drukowanych materiałów dostarczonych przez klienta. 7. Firma Montem Media nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisów internetowych, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. 8. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Firmę Montem Media w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisów internetowych, ze skutkiem co do umów zawartych po wejściu w życie zmian Regulaminu.
WIĘCEJ